Disclaimer

De informatie die deze site bevat is enkel om een leidraad te zijn voor bepaalde interesses.

Gezien de veranderende aard van wetten, regels en verordeningen en de inherente beperkingen van elektronische communicatie, kan deze site vertragingen, tekortkomingen of onnauwkeurigheden bevatten op het vlak van informatie.

Terwijl we elke poging hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat de informatie die Elro Trucks Belgium nv bevat, afkomstig is van betrouwbare bronnen; is Elro Trucks Belgium nv niet verantwoordelijk voor fouten of tekortkomingen, of voor het gebruik van de informatie weergegeven op elrotb.be.

Alle informatie op deze site is weergegeven zoals afgebeeld met geen garantie voor volledigheid, nauwkeurigheid of het gebruik ervan verkregen door de resultaten van Elro Trucks Belgium nv en zonder garantie van enig soort, die uitdrukkelijk of impliciet vermeld is en deze niet beperkt tot eender welke prestatie, gebruik of geschiktheid voor eender welk doel.

In geen geval zal Elro Trucks Belgium nv, zijn verwante vennootschappen, bedrijven of partners, vertegenwoordigers of werknemers verantwoordelijk worden gesteld voor enige beslissing of actie die gemaakt of ondernomen is in afhankelijkheid van de informatie die weergegeven is op elrotb.be; alsook niet voor enige consequenties, schade; zelfs niet voor schade waarvoor waarschuwingen zijn weergegeven.

Ook zal Elro Trucks Belgium nv niet verantwoordelijk zijn voor bepaalde links verbonden via deze site met andere websites, onderhouden door anderen over wie Elro Trucks Belgium nv geen controle uitoefent.

Elro Trucks Belgium nv is niet verantwoordelijk voor de weergave, de nauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie in andere websites.

Elro Trucks Belgium nv
E-mail: info@elrotb.be